اخبار,عکس خبری,بازدید متفاوت پوتین از یک کارخانه کیک و شیرینی‌پزی

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه روز گذشته از کارخانه شیرینی‌پزی در شهر سامارا روسیه بازدید کرد.

 

اخبار,عکس خبری,بازدید متفاوت پوتین از یک کارخانه کیک و شیرینی‌پزی

 

اخبار,عکس خبری,بازدید متفاوت پوتین از یک کارخانه کیک و شیرینی‌پزی

 

اخبار,عکس خبری,بازدید متفاوت پوتین از یک کارخانه کیک و شیرینی‌پزی

 

اخبار,عکس خبری,بازدید متفاوت پوتین از یک کارخانه کیک و شیرینی‌پزی

 

اخبار,عکس خبری,بازدید متفاوت پوتین از یک کارخانه کیک و شیرینی‌پزی

 

اخبار,عکس خبری,بازدید متفاوت پوتین از یک کارخانه کیک و شیرینی‌پزی

 

اخبار,عکس خبری,بازدید متفاوت پوتین از یک کارخانه کیک و شیرینی‌پزی

 

 

خبرآنلاین