استخدام سازمان تامین اجتماعی 96

ناهید حیدری، در نشست اعضای کمیته برگزاری آزمون گفت:سازمان تامین اجتماعی به منظور راه اندازی شعب جدیدالتاسیس در شهر تهران نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جذب می کند.

وی در خصوص زمان ثبت نام داوطلبان استخدام در سازمان تامین اجتماعی افزود:داوطلبان می توانند مدارک خود را جهت ثبت نام به صورت حضوری از روز دوشنبه مورخ 3 مهر 96 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 12 مهر به اداره کل غرب تهران بزرگ (مندرج در آگهی) ارائه کنند و زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

آزمون استخدامی تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

حیدری در خصوص شرایط سنی شرکت کنندگان در آزمون استخدامی گفت:دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل ١٤ و شرط سنی حداکثر ٢٤ سال تمام، دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ١٤ و شرط سنی حداکثر ٢٨ سال تمام، دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل ١٤ و شرط سنی حداکثر ٣٠ سال تمام و متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی و ایثارگران با توجه به تبصره یک شرایط اختصاصی استخدام مندرج در دفترچه راهنمای آزمون تا ٣٥ سال می توانند شرکت نمایند.

مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به پرسش های مطرح شده از طرف متقاضیان در خصوص شرایط و نحوه حضور در آزمون استخدامی تامین اجتماعی گفت:داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دوسایت www.tamin.ir و www.gharbtehran.tamin.ir مراجعه نمایند.وی در خصوص زمان برگزاری آزمون استخدامی اداره کل غرب تهران بزرگ و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه گفت:کارت شرکت در آزمون در روز سه شنبه مورخ ٩٦/٧/٢٥ لغایت چهارشنبه مورخ ٩٦/٧/٢٦در اداره کل غرب تهران بزرگ توزیع و آزمون در روز جمعه مورخ ٩٦/٧/٢٨در استان تهران برگزار و ساعت و محل برگزاری آزمون و تحویل کارت متعاقبا اعلام می شود.

نحوه ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی 96 در تهران