علی دایی:داور به سمت تیم حریف غش کرده بود!کاریکاتور

بازی پرسپولیس و سپاهان

 

کاریکاتور:محمد کارگر

علی دایی از غش کردن داور به سمت تیم حریف خبر داد! کاریکاتور