در معادلات زندگی هیچگاه از علامت منفی استفاده نکنید، به خاطر داشته باشید که تفکر منفی از آنچنان قدرتی برخوردار است که می تواند با قرار گرفتن در پشت یک معادله بزرگ زندگی، همه علامتهای مثبت آن را تغییر داده و مانند خود منفی بسازد.
۱) صبحها که از خواب بیدار می شوید، دستگاه عیب سنج و ایرادگیر وجودتان را از کار بیندازید. قول می دهیم؛ خورشید درخشان تر، پرنده ها خوش آوازتر، مردم مهربان تر و حتی کسب و کارتان پربرکت تر خواهد شد.
۲) در معادلات زندگی هیچگاه از علامت منفی استفاده نکنید، به خاطر داشته باشید که تفکر منفی از آنچنان قدرتی برخوردار است که می تواند با قرار گرفتن در پشت یک معادله بزرگ زندگی، همه علامتهای مثبت آن را تغییر داده و مانند خود منفی بسازد.
۳) هیچگاه در گره زدن طناب پاره شده دوستی تعلل به خرج ندهید، گاهی اوقات غرور بیجا سبب می شود که حتی همسران خوب توجهی به گسستگی ریسمان بین خود ننمایند. مطمئن باشید گره زدن به خاطر کمتر کردن طول طناب، نزدیکی را بیشتر می کند.
۴) آنتنهای ذهنتان را تنها به سوی ایستگاه هایی تنظیم کنید که شبانه روز امواج مثبت پخش می کند، کاری کنید که کارکنان ایستگاه های منفی از شدت بیکاری اخراج شوند.
۵) دلتان را تبدیل به اقیانوسی آرام کنید نه یک مرداب ناچیز. فکر نمی کنید حتی تصور اقیانوس هم احساسی از عظمت و پهناوری را در دل ایجاد کند؟ آنها که دلهایشان مرداب است با کوچک ترین حادثه ای به تلاطم می افتد، برعکس کسانی که شدیدترین گردابها و جریان های حوادث هم آرامش شان را برهم نخواهد زد.
۶) سعی کنید قلبی مقاوم داشته باشید، قلبی که مقابل گرم و سرد حوادث و ضربه های عاطفی همچون ظروف چینی با اندک ضربه ای خرد نشود.
۷) تجربه های تلخ و شیرین زندگی را مانند یک درس فهمیدنی بدانید و نه حفظ کردنی، چراکه مطالب حفظ شده پس از مدت زمانی در ذهن پاک می شوند.
۸) همواره مصمم باشید تا با استفاده از جلادهنده هایی همچون دعا و نیایش روح و روانتان را پاکی و طراوت بخشید.
منبع:خبرگزاری ایسنا
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb