کودک آزاری اینترنتی یکی از بدترین انواع کودک آزاری محسوب می شود. هر روز در نقاط مختلف جهان تعدادی از کودکان بی گناه ربوده می شوند یا والدین شان آن ها را اجاره می دهند؛ و این کودکان در معرض بدترین انواع کودک آزاری مانند استفاده از آن ها در تولید فیلم های مستهجن جنسی قرار می گیرند، که این فیلم ها از طریق شبکه ی جهانی اینترنت پخش می شوند.
آمار دزدی کودکان در سراسر دنیا بسیار بالاست و کودکانی که ربوده می شوند شوم ترین سرنوشت ها در انتظارشان است. تعدادی از این کودکان به انواع کارهای سخت مانند اشتغال در کارگاه های تولیدی، کارگاه های قالی بافی، کوره پزخانه ها و… وادار می شوند. تعداد دیگری از آن ها به تکدی گری گمارده می شوند؛ برخی از آن ها به باندهای دزدی، خرید و فروش مواد مخدر و گروه های فحشا وارد می شوند.
یکی از انواع سوءاستفاده که همه ی انواع کودک آزاری را شامل می شود، وادار کردن کودک به برقراری ارتباط جنسی با هم سالان یا افراد بزرگسال است؛ افراد سودجو و منحرف از این ارتباط فیلم برداری می کنند و در سایت های اینترنتی خاص قرار می دهند. این کودکان برای انجام دادن این اعمال مورد اذیت، آزار و انواع شکنجه های جسمی و روانی قرار می گیرند. اگر این فیلم ها را با دقت بررسی کنید ترس و اضطراب شدیدی را در چهره ی این کودکان می بینید و متأسفانه تماشاگران منحرف جنسی از دیدن این صحنه های شنیع لذت می برند.
بدیهی است آینده ی تلخی در انتظار این کودکان است. بسیاری از آنان در نوجوانی و بزرگسالی اقدام به خودکشی می کنند یا خود به افراد منحرف جنسی تبدیل می شوند که از انجام دادن چنین اعمالی با کودکان لذت می برند.
اغلب این افراد به اضطراب و افسردگی دچار می شوند و معمولاً برای فراموش کردن خاطرات تلخ گذشته به اعتیاد پناه می برند؛ در نتیجه به انواع آسیب های اجتماعی دیگر نیز گرفتار می شوند.
منبع مقاله :
خوشابی، کتایون؛ (1387)، کودک آزاری(انواع آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی به کودکان)، تهران: نشر قطره، چاپ اول