ابزار لازم:
ظرف سفالين يا چوبي
پاستا سفيد (Basket Effect)
شابلون پلاستيکي
چسب کاغذي
کاردک
رنگ اکريليک کرم
رنگ آنتي لينگ قهوه اي
گلفينگر (واکس انگشتي) اشرفي
1ــ ابتدا سطح مورد نظر را سمباده بزنيد تا کاملا صاف شود. سپس شابلون پلاستيکي را با چسب کاغذي بر روي محل مورد نظر بچسبانيد تا کاملا ثابت شود.

نما منبت

2ــ سپس پاستا (رنگ پاستا، سفيد باشد) را به طور يکنواخت به وسيله کاردک روي شابلون بکشيد. ضخامت پاستا در همه جاي شابلون بايد يکسان باشد. پس از چند دقيقه شابلون را از سطح کار برداريد و بگذاريد به مدت يک روز بماند تا کاملا خشک شود.

نما منبت

3ــ پس از خشک شدن کامل، با رنگ اکريليک کرم رنگ کنيد. رنگ آميزي را تا زماني ادامه دهيد که سطح کار را کاملا پوشش دهد.

نما منبت

4ــ رنگ آنتي لينگ قهوه اي را به ابر آغشته کرده و به شکل عمودي از بالا به پايين بکشيد تا طرح چوب ايجاد شود. دقت کنيد فشار دست يکسان باشد و در نيمه هاي حرکت رنگ آميزي را قطع نکنيد.

نما منبت

5ــ در انتها گليفنگر اشرفي را به دلخواه روي بعضي از قسمت هاي سطح کار بماليد.

نما منبت

منبع:ماهنامه دنیای زنان شماره 52