مترجم: محمود کریمی شرودانی
منبع فارسی: راسخون

The International Jew

بخش دوم: واکنش آلمان علیه یهود

بشریت به اندازه‌ی کافی دانا شده است تا بتواند درباره‌ی آن اشکال مختلف بیماری‌های جسمی که قبلاً روی آن‌ها حجابی از شرم و پنهانکاری کشیده بود، به بحث بپردازد، اما بهداشت سیاسی آن قدرها پیشرفت نکرده است. منبع اصلی بیماری بدنه‌ی ملی آلمانها به نفوذ یهود نسبت داده می‌شود و اگرچه چنین چیزی برای ذهن‌های تیزبین سال‌ها پیش آشکار بود، اما گفته می‌شود که اکنون چنین چیزی (حس آلمان‌ها نسبت به یهود) برای کم‌ترین مشاهدات نیز بسیار آشکار است. این حس فورانی به سطح ملت آمده است و دیگر پنهان کردن این حقیقت امکان پذیر نیست. این اعتقاد که فروپاشی از زمان ترک جنگ آمده است و انقلابی که آلمان‌ها را از آن به عنوان یک بازیابی، باز می‌دارند نتیجه دسیسه چینی و اهداف یهود است، اعتقاد همه اقشار ملت آلمان است. آلمان‌ها این را با اطمینان بیان می‌کنند، آن‌ها انبوهی از حقایق را برای تأیید آن ارائه می‌کنند، آن‌ها معتقدند که تاریخ کامل‌ترین مدرک را تهیه خواهد کرد.

یهود در آلمان فقط به عنوان مهمانی برای مردم محسوب می‌شود، یهود با تلاش برای تبدیل خود به صاحبخانه مرتکب خلاف شده است. در جهان هیچ تقابلی قوی تر از نژادهای آلمانی اصیل و سامی اصیل (از نژاد سام بن نوح) وجود ندارد. بنابراین هیچ تفاهمی بین این دو (نژاد) در آلمان وجود نداشته است. آلمانی به یهود به طور مطلق به عنوان یک میهمان نگاه کرده است، در همین حال یهود، با خاطری رنجیده از عدم برخورداری از مزایای خانواده‌ی ملت، خصومت علیه میزبانش را گرامی داشته است. در دیگر کشورها به یهود اجازه داده می‌شود که راحت تر با مردم درآمیزد. او می‌تواند کنترلش را بدون چالش گردآورد، اما در آلمان قضیه فرق می‌کند. بنابراین یهود از مردم نژاد آلمانی نفرت دارد، بنابراین کشورهایی از جهان که بیش‌ترین تسلط یهود بر آن‌ها وجود داشت، بیش‌ترین خصومت را نسبت به آلمان در جنگ تأسف بار جهانی دوم نشان دادند. دستان یهود تقریباً به طور انحصاری کنترل موتورهای تبلیغاتی ای را که عقاید عمومی درباره‌ی مردم نژاد آلمان را شکل دادند، در اختیار داشت. برندگان انحصاری جنگ جهانی دوم، یهودیان بودند.
منبع مقاله: یهود بین الملل نوشته هنری فورد The International Jew By Henry Ford