اروپایی‌ها نسبت به آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها، سه برابر بیشتر ژن‌های نئاندرتال در کاتابولیسم چربی خود دارند.

خلاصه:

اروپایی‌های معاصر، سه برابر بیشتر از آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها، انواع ژن‌های نئاندرتال دخیل در کاتابولیسم چربی را دارا می‌باشند. اگر چه نئاندرتال‌ها منقرض شده‌اند، ولی مقداری از ژنوم خود را در انسان‌های مدرن باقی گذاشته‌اند. این ژن‌ها به طور یک نواخت در سر تا سر منطقه به اشتراک گذاشته می‌شوند، که ژن‌های نوع نئاندرتال در بین آن‌ها خیلی بیشتر است.

اروپایی‌های معاصر، سه برابر بیشتر از آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها، انواع ژن‌های نئاندرتال دخیل در کاتابولیسم چربی را دارا می‌باشند.
اگر چه نئاندرتال‌ها منقرض شده‌اند، ولی مقداری از ژنوم خود را در انسان‌های مدرن باقی گذاشته‌اند. این ژن‌ها به طور یکنواخت در سر تا سر منطقه به اشتراک گذاشته می‌شوند که ژن‌های نوع نئاندرتال در بین آن‌ها خیلی بیش‌تر است. یک تیم بین المللی از محققان به رهبری فیلیپ خایتوویچ (Philipp Khaitovich) از مؤسسه ماکس پلانک (Max Planck Institute) برای انسان شناسی تکاملی در لایپزیگ (Leipzig) آلمان و مؤسسه همکار CAS – MPG برای زیست شناسی محاسباتی در شانگهای، چین، نشان می‌دهد که انسان مدرن و نئاندرتال، مشترکات زیادی در توالی DNA ژن‌های دخیل در سوخت و ساز چربی‌ها، دارند. این اشتراک ژن‌ها در انسان‌های معاصر اروپایی تبار بیش‌تر دیده می‌شود، و ممکن است یک مزیت انتخابی برای افراد با انواع نئاندرتال داده شده باشد.
محققان با تجزیه و تحلیل توزیع انواع ژن‌های نئاندرتال‌ها در جمعیت‌های یازده‌گانه‌ی انسان‌های معاصر آفریقا، آسیا و اروپا، دریافتند که ژن‌های دخیل در سنتز چربی بین انسان‌های اروپایی و نئاندرتال‌ها، مشترکات زیادی دارد ولی مشترکاتی بین آن‌ها با انسان‌های آسیایی و آفریقایی وجود ندارد.
فیلیپ خایتوویچ از مؤسسه‌ی ماکس پلانک برای انسان شناسی تکاملی در لایپزیگ، آلمان، مؤسسه‌های همکار CAS – MPG برای زیست شناسی محاسباتی در شانگهای، چین، می‌گوید: "این توالی بیانگر نشانه‌های اخیر در انتخاب مثبت است. این ممکن است نشان دهنده‌ی این باشد که انسان‌های مدرن حامل ژنوتیپ‌های نئاندرتال به عنوان یک مزیت انتخابی هستند".
محققان با تجزیه و تحلیل نفوذ انواع نئاندرتال‌ها در پروسه‌ی چربی انسان‌های مدرن، در مورد تغییرات تکاملی اخیر در غلظت لیپیدها و آنزیم‌های متابولیک مغز انسان‌ها در اروپا مطالب زیادی را به دست آورده‌اند.
فیلیپ خایتوویچ می‌گوید: "ما نمی‌دانیم که این تغییرات غلظت چربی خون، با مغز انسان چه کار می‌کند، اما واقعیت این است که نئاندرتال‌ها باعث تغییراتی در مغز ما شده‌اند، این مفهوم برای ما جالب توجه است. "
با این حال، به منظور تکمیل و ارزیابی اثرات بالقوه‌ی عمل کرد این تغییرات، کار بیشتری باید انجام گیرد.