کلیسای کاتولیک تنها کلیسای اروپایی در قرون وسطی بود. این کلیسا قوانین خود و پول زیادی داشت. اسقف ها اغلب بسیار ثروتمند بودند و از خانواده های نجیب زاده می آمدند. آنها گاهی در شورای پادشاهی مینشستند. کشیشها، از طرف دیگر، از طبقه‌های پایین میآمدند. آنها از افراد فقیر و بیمار مراقبت میکردند و گاهی اوقات لاتین و کتاب مقدس را به فرزندان روستایی تدریس می کردند. زیارت ها بخش مهمی از زندگی در قرون وسطی بودند. بسیاری از مردم به اماکن مقدس مانند کلیسای جامع کانتربری در انگلستان برای زیارت میرفتند. گاهی اوقات آنها مجبور بودند ماه ها سفر کنند و اغلب در صومعه ها میخوابیدند، جایی که آنها امنیت داشتند. راهبان بندیکتین نامیده می شدند، زیرا سنت بندیکت آنها را به چگونه زندگی کردن رهنمون شده بود. آنها لازم بود کار انجام دهند اما مجاز به داشتن هیچ زمین یا ترک صومعه نبودند. آنها همه چیز را در سکوت انجام میدادند راهبان هشت بار در روز برای دعا به کلیسای صومعه میرفتند. بین این مراسم آنها اغلب کتاب های علمی و مذهبی را میخواندند یا مینوشتند و گاهی اوقات آهنگ های مذهبی را می خواندند. آنها تحصیل کرده‌ترین افراد در قرون وسطی بودند. راهبهای زن به نام راهبه شناخته می شدند. آنها در مکان هایی به نام دِیر زندگی می کردند.

مذاهب و کلیساها در قرون وسطی

سنت بندیکت در حال نوشتن مقررات صومعه

زیارت ها بخش مهمی از زندگی در قرون وسطی بودند. بسیاری از مردم به اماکن مقدس مانند کلیسای جامع کانتربری در انگلستان برای زیارت میرفتند. گاهی اوقات آنها مجبور بودند ماه ها سفر کنند و اغلب در صومعه ها میخوابیدند، جایی که آنها امنیت داشتند. آنها در طول سفرهای طولانی خود، داستانها برای یک دیگر تعریف میکردند.

مذاهب و کلیساها در قرون وسطی

ساختار کلیسای جامع گوتیک

کلیساهای جامع

کلیساهای جامع ساختمان های مهم قرون وسطی بودند. مردم به مراسم عشاء ربانی می‌رفتند و تصور می کردند با حضورشان در این مراسم می‌توانند جایگاهی در بهشت داشته باشند. اما کلیساهای جامع همچنین دارای وظایف دیگری بودند. تاج گذاری در آن جا انجام میشد. مردم در کلیساهای جامع ازدواج میکردند و در آنجا همچنین مراسم ترحیم صورت میگرفت. برخی از پادشاهان و ملکه ها حتی در کلیساهای جامع دفن میشدند. گاهی کلیساها نیمی از دایره را تشکیل می دادند. از قرن 12ام، کلیساها در سبک گوتیک ساخته شدند. این کلیساها بسیار پر از تیزی و بلند بودند. برخی از آنها 3 درب بزرگ داشتند. بدنه کلیسای جامع راهرو مرکزی بلند آن است. گاهی اوقات کلیسای جامع دارای انتهای منحنی است که اَپس نامیده می شود. بین ردیف صندلی ها، مسیر های بلندی برای راه رفتن وجود داشت. یک قسمت از کلیسا در جهت دیگری ساخته میشد – تا شکل صلیب به کلیسا بدهد. این قسمت ترنسپت نامیده می شود.
کلیساهای جامع بیشتر ساخته شده از سنگ بودند. ساخت چنین کلیسای بزرگی اغلب صدها سال طول میکشید. این اسقف بود که رهبر مذهبی یک کشور بود. او دستور ساخت کلیسای جامع را میداد. کلیساهای قرون وسطی در ابتدا ساخته شده در سبک رومی بودند. آنها عظیم بودند و ستونهای ضخیم داشتند. گاهی کلیساها نیمی از دایره را تشکیل می دادند. از قرن 12ام، کلیساها در سبک گوتیک ساخته شدند. این کلیساها بسیار پر از تیزی و بلند بودند. برخی از آنها 3 درب بزرگ داشتند.